Hockey Club Black Bears Beringen zet zich volledig en zonder voorbehoud in voor het welzijn van haar clubleden, haar sporters en hun ouders, haar trainers, haar bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, een handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Het clubbestuur doet er alles aan om van onze club een plaats te maken waar je veilig kan sporten, waar je plezier kan maken, en waar iedereen zich echt thuis kan voelen. We vinden het belangrijk dat iedereen graag in onze club komt, en zich hier goed in zijn/haar vel voelt.   

Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst (seksueel) gedrag, agressie en/of geweld worden niet getolereerd

Heb jij iets gezien of meegemaakt dat jou een vervelend gevoel gegeven heeft, iets dat je zorgen baart, iets dat jij ongepast vindt, iets dat niet door de beugel kan?  

Meld het ons!  

Onze vertrouwenspersoon staat voor jou klaar.  Hij is de aanspreekpersoon voor iedereen die vragen of klachten heeft in verband met ongepast en/of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag.  Hij zal altijd naar je verhaal luisteren en zal samen met jou bespreken wat er kan of moet gebeuren.

Elke melding wordt met maximale discretie behandeld.  

Contactpersoon: Tamara Firman

E-mail: tamarafirman@hotmail.com


Contacteer Ons